پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام باتوجه به شرعی بودن صیغه محرمیت وتاکیدعلمای عظام براین امردرمواردلزوم آیامراکزرسمی ومعتبرهم دراین زمینه فعالیت دارند؟ آیاجایزاست آقایان متأهلی که درمسائل زناشویی باهمسرانشان مشکل دارندوباعلم همسربه این امرمبادرت کنند؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()