پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام روحانی زرتشتی چیست

1 پاسخ 1

هاوشت


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نام روحانی زرتشت) (روحانی زرتشتی) (نام روحانی زرتشتی) () (نام روحانی زرتشتی چیست) (اسم روحانی زرتشتی) (روحانی زردشتی) (روحانی زرتشت)