پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

مینا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گل دندان نشین) (گل دندان) (گل دندان نشين) (معنی گل دندان نشین) (نام گل دندان نشین) (گل دندان نشین ) (گل دندان نشین) (گل دندان نشین در حل جدول) (كل دندان نشين) (گل دندان نشین در جدول) () (گل دندان ) (گل دندانه نشین)