پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام آیا اگر همسر ،آلت شوهر خود را وارد دهانش کند،ولی منی خارج نشود(مرد ارضا نشود) غسل واجب است؟

1 پاسخ 1

سلام . در این صورت نه مرد جنب میشود و نه زن . الا زمانی که منی خارج شود .


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ارضا)