پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلا‌م اگر شب مسواک‌بزنیم و دندان خون بیاید و دهان را اب بکشیم و باز خون بیاید و تا صبح صبر کنیم‌ و دهان را اب نکشیم و به لب ها و قسمت داخلی تر لب که اب دهنی است رژ لب بزنیم در حالی که دهان را اب نکشیدیم رژ نجس می شود؟ایا اصلا نیاز به اب کشیدن دهان است؟مرجع آیت ا...مکارم شیرازی‌اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده