پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موزیسین بزرگ کشور آفتاب تابان

1 پاسخ 1

کیتارو


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده