پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پسری هستم١٥ساله و شدیدا عاشق دختر عمویم هستم ایشان هم به من علاقه بسیار دارد چه کاری باید انجام دهم؟

1 پاسخ 1

باید صبر کنی تا بزرگ بشی . سن 15 یا 16 سالگی سن احساسیه و زود فروکش میکنه البته اگه روی این اتیش نفت نریزی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده