پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بی بهره شدن یعنی چه؟

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بی بهره شدن) (بی بهره شدن یعنی چه) ()