پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

هوکایدو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بزرگترین جزیره ژاپن) (بزرگترين جزيره ژاپن) (نام بزرگترین جزیره ژاپن) (جزیره ژاپن) (بزرگترین جزیره ژاپن ) (بزرگترین جزیره ژاپن درحل جدول) (واحد پول ژاپن) () (لیست جزایر ژاپن) (از جزایر ژاپن) (بزرگترین شبه جزیره)