پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام من بعدازاذان صبح خواب دیدم که ان پسری که الان بااودرارتباط هستم وقصدازدواج راباهم داریم به خواستگاری من امده است ولی پدرومادران نیستند وتنهااست و ترس و خجالت دارد که داخل خانه ما شودودرپارکینگ ایستاده است و بعدازمدتی با دیدن من به بالامیاید میخواستم ببینم تعبیراین خواب من چیست مچکراولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده