پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر ، خانمی ، مطلقه ، با ، جوانی ، مجرد ، ارتباط ، جنسی ، برقرار، نماید، و ،زن پس از مدتی، مدعی، شود که ،از، جوان ،بار دار ،است اول بفرمایید ، زن ، اجازه ، شکایت ، علیه ، جوان ، را دارد دوم بفرمایید ، تکلبف ، فرزند ، و ، شناسنامه ، چه خواهد بود

1 پاسخ 1

بله می تواند شکایت کند . تکلیف فرزند به ادعای طرفین بستگی دارد اگر عقد یا صیغه جاری نشده باشد فرزند منتسب به مادر است


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده