پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام من موقعی کن نذرکردم مرجع نقلیدزنده ام اقای بهجت بودند که کفاره نذروسه روزروزه گذاشتند حالا متوجه شدم بایدشصت روزبگیرم تکلیف چیستاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده