پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من مقلد آقای خامنه ای هستم.آیا میتونم با دختری که رابطه جنسی از طریق زنا با افراد مختلف داره ازدواج موقت بکنم با فرض اینکه احتمال زیاد بدم که نهایتا یک هفته قبل از ازدواج موقت با من زنا کرده و بعد از تموم شدن صیغه محرمیت با من هم بدون اینکه عده نگه داره با مرد دیگه یی زنا میکنه..ازدواج با چنین زنی مکروه است یا حراماولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صیغه موقت) (ازدواج) (ازدواج موقت ساعتی) (ازدواج موقت)