پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام اگر زخمی را که خون می اید را زیر شیر اب بشوییم و ولی خون ریزی ادامه داشته باش کل مناطقی که اب به پایین روان بوده نجس است یا فقط همان محل نجس است؟ مرجع ایت ا...مکارم شیرازیاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده