پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا می شود با دختر زنی که قبلأ صیغه مان بوده ازدواج موقت داشت؟ در صورتی که زنی یاعسه باشد و صیغه کس دیگری باشد اگر صیغیه قبلی را پس بخواند می توان ازدواج موقت داشت؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صیغه موقت) (ازدواج موقت ساعتی)