پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کلمه ایی برای رم دادن حیوانات

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کلمه ای برای رم دادن حیوانات) ()