پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلم من یه چند وقتیه حدودهر دوروز ماده ای ازم خارج میشود که رنگه آن بین سفید ومشکی است و لباس زیرم در آن نقطه سفت میشه ونمیدونم چیه .من وقتی موقع نمازصبح پامیشم میبینم این اتفاق افتاده یاصبح بعداز نماز پامیشم.دراین مدت هیچ خوابی نمیبینم وهیچ احساسی ندارم .من۱۴سالمه.بایدچه کارکنم؟منهیچ هوسی ندارم وخودرا کنترل می کنم.اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده