پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام من از همسرم دورم ( در کشور دیگری هستم ) ولی اینترنتی همدیگر را می بینیم و به صورت برهنه با هم معاشقه می کنیم اگر در این حالت خودمان را بمالیم ( هردو) تا ارضا شویم اشکال دارد؟ ممنوناولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(برهنه)