پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چرا در هنگام صیغه زن ایجاب می کند ولی مرد قبلتُ میگوید؟

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده