پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ایا بازنی که رابطی جنسی داشته باشید میتوان دختر ان زن رابه همسری انتخاب کرد

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده