پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اصل و شالوده) (اصل و شالوده در جدول) (شالوده در جدول) (اصل وشالوده) (شالوده) (اصل وشالوده در جدول) (ﺷﺎﻟﻮﺩﻩ ﺩﺭﺟﺪﻭﻝ) (اصل و شالوده ) () (اصل+و+شالوده) (شالوده جدول) (شالوده پرسشکده) (شالوده در پرسشکده) (پرسشکده شالوده)