پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


معادل فارسی الاستیک

1 پاسخ 1

کشسانی، به معنای داشتن حالت تغییر شکل بازگشت پذیر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(معادل فارسی الاستیک) (معادل فارسی الاستیک در جدول) (معادل فارسي الاستيك) (معادل فارسی آلاستیک) () (معادل الاستیک) (معادل فارسی الاستیک )