پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


حکم عمل انجام زناشویی از مقعد از منظر آیت الله مکارم شیرازی چیست؟؟باسپاس

1 پاسخ 1

سلام این عملی بسیار زشت وقبیح ودارای عوارض بسیار شدید برای هر دو طرف است و هیچ حیوان وجانداری هم چنین عملی انجام نمیدهد انهم با همسر و مادر فرزندان خودش. اگر دوست دارید پدر شما با مادر شما این عمل زشت را انجام داده باشد شما نیز با همسر خود ومادر فرزندانتان انجام دهید


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده