پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نیم خاموش در جدول چ میشود

3 پاسخ 3

نیم مرده
نیم مرده
نیمسوز


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نیم خاموش) (نیم خاموش در جدول) (معنی نیم خاموش در جدول) (نيم خاموش) (نیم خاموش جدول) (نیم خاموش در حل جدول) (نیمه خاموش در جدول) (نیم خاموش پرسشکده) (معنی نیم خاموش) (نیم خاموش درجدول) (نیم خاموش ) (نیم خاموش) () (معنی نیم خاموش درجدول) (نیم خاموش در جدولانه) (نیم خاموش در پرسشکده) (نیم خاموش جدولی) (نيم خاموش در جدول) (خاموش در جدول) (خاموش درجدول) (تیم خاموش) (نیم ساعت در جدول) (مشکین شهر سابق) (دسته پیستون اتومبیل)