پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کوه ها زمین را از لرزش باز میدارند: وَ جَعَلْنٰا فِی اَلْأَرْضِ رَوٰاسِیَ أَنْ تَمِیدَ بِهِمْ وَ جَعَلْنٰا فِیهٰا فِجٰاجاً سُبُلاً لَعَلَّهُمْ یَهْتَدُونَ.(انبیا،31) ترجمه: و در زمین کوه هایى استوار نهادیم تا مبادا[زمین ] آنان [ مردم ] را بجنباند، و در آن راههایى فراخ پدید آوردیم، باشد که راه یابند. خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهٰا وَ أَلْقىٰ فِی اَلْأَرْضِ رَوٰاسِیَ أَنْ تَمِیدَ بِکُمْ وَ بَثَّ فِیهٰا مِنْ کُلِّ دٰابَّةٍ وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً فَأَنْبَتْنٰا فِیهٰا مِنْ کُلِّ زَوْجٍ کَرِیمٍ(لقمان،10) ترجمه: آسمانها را بى هیچ ستونى که آن را ببینید خلق کرد و در زمین کوه هاى استوار بیفکند تا[مبادا زمین ] شما را بجنباند، و در آن از هر گونه جنبنده اى پراکنده گردانید، و از آسمان آبى فروفرستادیم و از هر نوع [گیاه ] نیکو در آن رویانیدیم. وَ أَلْقىٰ فِی اَلْأَرْضِ رَوٰاسِیَ أَنْ تَمِیدَ بِکُمْ وَ أَنْهٰاراً وَ سُبُلاً لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ.(نحل،آیه15) ترجمه: و در زمین کوه هایى استوار افکند تا شما را نجنباند، و رودها و راهها[قرار داد] تا شما راه خود را پیدا کنید. این مفهوم به احتمال قوی از قس بن ساعده الایادی شاعر عرب جاهلی اخذ شده است که گفته:و جبال مرساه. ………………… و در آیاتی کوه ها میخ قلمداد شده اند که طبعا از لرزش زمین جلوگیری کنند: وَ اَلْجِبٰالَ أَوْتٰاداً.(نبا،آیه7) ترجمه: و کوه ها را[چون ] میخهایى [نگذاشتیم ]؟ عین آیه ی فوق در شعر شاعر قدیم جاهلی کعب بن لوی(منبع:البدایه و النهایه لا بن کثیر،جزؤ ثانی باب کعب بن لوی)آمده است و نشان میدهد که محمد این جمله را از شعر وی اقتباس کرده است. همچنین نشان میدهد که مفهوم میخ بودن کوه ها از قبل از محمد در محیط عربستان شایع بوده است. اما هر دو آیه ی فوق غلط هستند: اولا:کوه ها مثل میخ نیستند که ریشه ای فرورفته در پوسته ی زمین داشته باشند برعکس کوه ها قشر زمین هستند که برآمده شده باشند یعنی درست برعکس میخ. ثانیا:فرو رفتگی ها و کوه ها نتیجه ی حرکات زمین هستند و نقشی در تثبیت ندارند و برعکس هر جا کوه است خطر زلزله بیشتر است این مبحث در زمین شناسی تحت عنوانplate tectonoc مورد بحث واقع میشود.پوسته ی زمین از قطعات بزرگ مجزا ساخته شده اند که در حال حرکتند.در محل تماس این پوسته ها زمین لرزه،آتش فشان و کوه به وجود می آیند.بنابراین کوه نمود بی ثباتی زمین است نه تثبیت کننده ی زمین. …………… نصب کوه ها: وَ إِلَى اَلْجِبٰالِ کَیْفَ نُصِبَت.(غاشیه،19ْ) ترجمه:و به کوه(نمی نگرند) که چگونه نصب شده اند؟ آیا کوه ها اشیای جدایی از پوسته ی زمین بوده اند که خدا آنان را در زمین فرو کرده و نصب کرده!؟قطعا خیر. کوه ها چین خوردگی پوسته ی زمین هستند نه چیزهای مجزا ……………………………………………………………………………………… ایا این یعنی قرآن اشکال علمی دارد؟ منتظر جواب هستم.باتشکر.اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده