پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


باسلام!لطفاM.R.I زیر رابصورت ساده همراه با روش درمان توضیح دهید،باسپاس پارگی در شاخ خلفی منیسک مدیال و شاخ قدامی منیسک لترال دیده میشود.پارگی کامل در ACLوپارگی پارشیل در PCLمشهود است . تاندون کوادری سپس،لیگامان پاتلار و رتیناکولومهای پاتلار همگی Intact میباشند. تصویر چند گانگلیون سیست کوچک اینترااسئوس در ناحیه پلاتوی تیبیا دیده میشود.سن:43 سالاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده