پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

الو (در واقع به میوه آلو اشاره دارد)


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(میوه تلفنی) (ميوه تلفني) (میوه تلفنی جدول) (میوه ی تلفنی) (میوه تلفنی ) (میوه تلفنی چیست) (میوه تلفنی) () (میوه تلفننی)