پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با ،سلام ، ابرو های من مدتی که میریزد از محلول میشا استفاده میکنم اما ابرو م قرمز میشه و پوسته میده ابرو هام چرب و شورا هم میده خارش هم داره مدتی از کرم سریتا استفاده کردم هیچ رشدی نداشت چکار بکنم محلول میشا چند هفته ای جواب میدهاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده