پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام در ارتباط با 40 روز خواندن سوره حشر و اجابت شدن دعا خواستم بپرسم روز ششم به دلیل مشغول بودن نتوانستم این سوره را بخوانم ولی همسرم به جای من خوانده بود(من قبل از رفتن به ماموریت از خانمم خواسته بودم هروز بخواند تا اگر من نتوانستم بخوانم او خوانده باشد) آیا قابل قبول است یا به عنوان وقفه تلقی میشود ایمیل torfi989@gmail.com

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده