پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


باسلام.سوال من این است که آیاکسی که ازجانب مادرسیدحسینی وسادات حسینی است می تواند دربیرون ازشال سبزاستفاده کند؟؟؟وگناه واشکلی ندارد؟؟؟چون من خودم ازجانب مادرسیدهستم آیامیتوانم ازشال سبزاستفاده کنم؟؟؟باتشکرازشما

1 پاسخ 1

سلام کسانی که از جانب مادر سید هستند عزت و احترام سیادت از جانب پدر را دارند ولی احکام شرعی سیادت فقط برای سید از جانب پدر بار میگردد .


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده