پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام،ماکه میدانیم قیامتهای متعددی اتفاق افتاده وجمهان به جهانی دیگر بدل شده و انسانها آفریده شده اند باز!!میتوان گفت که در هر قیامت انسان ها نامه اعمال خود را دریافت کرده اند و بعد از قیامت بر طبق اعمال گذشتشون دوباره آفریده شده اند،یعنی کسانی که بد بودند،به زندگی لجن و گند دچار شدند و انسان های خوب دوباره به بهترین نحو شروع به زندگی کردن،چون اگه غیر از این باشه پس باید انسان های قبل از حضرت آدم هم آفریده بشن که اگر نشن دور از عدالته الهیه و البته طبق قانون فیزیک انرژی(یا همان روح)نه بوجود میاد و نه از بین میره بلکه از صورتی به صورت دیگه درمیاد،پس ما همان انسان های قبل از قیامت قبل از آدم و حوا هستیم فقط بصورت دیگر!یعنی بهشت و جهنم همین دنیاساولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فیزیک)