پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر زن و مرد اندام تناسلی یکدیگر را بخورند بیماری وارد بدن آنها نمیشود؟؟؟

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده