پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


باسلام مشکلی مدتی است برایم پیش امده حدود یک سال پیش در وجود خدا شک کردم زیرا مطالب فیزیکی را می خواندم که نظم در جهان- معاد-و مهمتر از همه هدفمندی جهان و موجودات را زیر سوال می برد با همین شک زندگی کردم تا به این نتیجه رسیدم همین عشق و محبتی که در من نسبت به مادر وپدرم وحتی همه موجودات جهان است نشانه وجود خداست دیگر هم مسایل برای من حل شده بود تا این که یک دفعه یه سوالی به ذهنم زد که بسیار اشفته ام کرد این که از کجا معلوم جهانی که من ی بینم واقعیت دارد و صرفا توهمی در ذهن من نیست؟ از کجا معلوم دراین جهان فقط من درک نداشته باشم یعنی چگونه بفهمم دیگران مرا میبینند و من در این دنیا تنهای تنها نیستم خواهش می کنم مرا رانمایی کنید چه گونه مطمین شوم یگران وجود خارجی دارند و مر میبینند ودرک می کنداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فیزیکی) (ذهن)