پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


یکی ازدوستانم احساس میکند که زنش به اوخیانت میکندایاازحالت فیزیکی الات اومیتواندبه این موضوع پی ببرد

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()