پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دیگ استوانه ای

1 پاسخ 1

پاتیل


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دیگ استوانه ای) (ديك استوانه اي) (نام دیگ استوانه ای) (مساحت استوانه)