پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "هفت تیر رولور" کیست؟

2 پاسخ 2

"هفت تیر رولور" در سال 1835 میلادی، توسط یک مخترع آمریکایی به نام "کلت" اختراع شد.
کلت در سال 1835 میلادی "هفت تیر رولور" را اختراع کرد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(رولور) () (مخترع هفت تیر رولور) (تاریخچه رولور) (روولور) (کلت هفت تیر) (مخترع هفت تیر) (سال اختراع هفتیر) (هفت تير رولور)