پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "هفت تير خودکار" کيست؟

2 پاسخ 2

تورنتون هال در سال 1811 میلادی "هفت تیر خودکار" را اختراع کرد.
"هفت تیر خودکار" در سال 1811 میلادی، توسط یک مخترع آمریکایی به نام "تورنتون هال" اختراع شد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (مخترع هفت تیر)