پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام. افکارم فلسفی شده به فلسفه وجودی هرچیزی فکر میکنم، اصلا وجود داریم یا نه،این جهان چیه؟ ما چرا به اینشکلو شمایل شدیم؟ حیرانم سرگردان کمکم کنید

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده