پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام. افکارم فلسفی شده به فلسفه وجودی هرچیزی فکر میکنم، اصلا وجود داریم یا نه،این جهان چیه؟ ما چرا به اینشکلو شمایل شدیم؟ حیرانم سرگردان کمکم کنیداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده