پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام،مردی متاهلم و مدت دو سال با "دختر" خانمی آشنا شده ام و ایشانرا "صیغه" کرده ام نه بمعنی زندگی کردن فقط بخاط عشق و علاقه ی شدیدی که بینمان بوجود داشته و نمیتوانیم به هیچ وجه از هم جدا شویم و در این مدت به با هم "رابطه ی جنسی" نیز داشتیم بدون انجام دخول از نظر شرعی چه حکمی بر این رابطه مترتب میباشد؟

3 پاسخ 3

واقعا که ...زن داری و این کثافط کاریا رو میکنی؟؟ چرا صیغه کردن گناهی نداره درحالیکه فقط واسه حال کردن شما مرداس ک هرروز ی نفرو ...
این کار شما از اساس غلطه برادر من...بیچاره همسر شما
حکم خاصی ندارد . فقط مراقب همسراول خودباشید چراکه ممکن است ایشان بزودی به رابطه شما پی ببرد و دچاربحران خانوادگی شوید .


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()