پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام من‌دردوران‌مجردی‌خودارضایی‌داشتم‌تلان‌که‌ازدواج‌کردم دوباربچه ازبارم‌رفته‌میتونه به خاطرخودارضایی‌های‌قبل باشه

1 پاسخ 1

سلام نه دوست عزیز فکر نمیکنم ربطی داشته باشه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده