پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام آیا این اندازه بیضه ها نرمال و طبیعی است و یا خیر؟ بیضه راست با ابعاد 34/18mm و بیضه چپ به ابعاد 34/19 mm اندازه و اکوی طبیعی دارند و ضایعه فضاگیر در پارانشیم بیضه ها دیده نشد. به نظرتون این اندازه طبیعی است؟ ممنون از پاسخگوییتوناولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اندازه بیضه) ()