پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


از نظر مراجع علامت ارگاسم زن که غسل بر او واجب می شود چیست؟

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده