پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "ناپلن" کیست؟

2 پاسخ 2

اردوئن در سال 1835 میلادی "ناپلن" را اختراع کرد.
"ناپلن" در سال 1835 میلادی، توسط یک مخترع آمریکایی به نام "اردوئن" اختراع شد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده