پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سؤالی داشتم در رابطه با غسل اگر درصورت و چهره زخمی وجود داشته باشد غسل صحیح است یا نه

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده