پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام میخواستم بپرسم که اشکالی ندارد یک نفر مثل داستان یوسف وزلیخا از طریق عشق نامشروع مثل زلیخا به معشوقش برسد و بعد توبه کند و از عشق مجازی به خدا برسداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده