پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام.بعدازازدواج خواهرم خواستگارای زیادی برام اومده اما تاالان که34 سالمه هنوز ازدواج نکردم. هرکسی میاد یک اتفاقی می افتد که نمیشد بخدا خسته شدم، چندروز پیش خانوادهی اومدند وپسرشون رادیدم وحرف زدیم مادرشون راضی بودند امابعدازچندروزکه گذشت گفتند نه ،نمیدونم چرااینجوری میشه تو رو خدا بگید چیکارکنماولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده