پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


میخواستم شغل آزاد بزنم بین چندتا شغل فکرم درگیره میخوام بدونم کدوم سود بیشتر و هرکدام چقدر سرمایه میخواد میوه فروشی ترشی فروشی سوپر مارکتاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده