پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "موشک" کیست؟

2 پاسخ 2

"موشک" در سال 1929 میلادی، توسط یک مخترع آمریکایی به نام "رابرت گدار" اختراع شد.
رابرت گدار در سال 1929 میلادی "موشک" را اختراع کرد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخترع موشک) (مخترع موشك) (اختراع موشک) (مخترع موشک کیست) (مخترع موشک ) () (مختره ی موشک) (مخترع موشک کیست؟) ( مخترع موشك)