پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "موتور گازوئیل" کیست؟

2 پاسخ 2

دایلمر در سال 1896 میلادی "موتور گازوئیل" را اختراع کرد.
"موتور گازوئیل" در سال 1896 میلادی، توسط یک مخترع آلمانی به نام "دایلمر" اختراع شد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخترع موتور گازوئیلی) (مخترع موتور گازوییلی) (مخترع موتور گازویلی) (مخترع موتورگازوییلی) (مخترع موتور گازوییل) (مخترع موتورگازوئیلی) (مخترع موتور گازوئیلی ) (مخترع موتور گازوئلی) (مخترع موتور گازوئیل) (مخترع موتور گازوئيلي) (مخترع موتور گازوعیلی) (مخترع موتور گازوییلی ) (مخترع موتور گازییلی) (مخترع موتور گازوییلی) (مخترع موتورگازویلی) (مخترع موتور كازوييلي) (مخترع موتور گازوييلي) (مخترع گازوییل) (مخترع موتور گازوئیل ) (مخترع موتورگازوئیلی؟) (مخترع موتور گازوئیلی کیست) (مخترع گازوئیل) () (مخترع موتوركازوييلي) (مخترع متور گازوییلی) (مخترع موتر گازوییلی) (نام مخترع موتور گازوئیلی) (مخترع موتور گازوءلی) (مخترع موتورگازوييلي) (مخترع موتور گازاییلی) (مخترع موتور گازویلی) (مخترع موتور گازویلی؟) (مخترع موتور گازوءیلی) (مخترع موتورگازوئلی) (مخترع موتو گازوییلی) (مخترع موتور گازوءیلی) (مخترع موتور دیزل درجدول)