پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر پسر بچه ۱۴ساله ای به ازدواج و مسائل جنسی فکر کند (طوری که واقعا فکر کند دارد آن کار را انجام میدهد) و آبی از بدن او خارج شود بدون اینکه بفهمد ، ایا حرام است و ایا ابی که از او خارج شده است منی است؟

1 پاسخ 1

اگر با جهش خارج بشه و به سستی بدن منجر بشه و مقدارش زیاد باشه منیه. اگر در حد دو سه قطره باشه خیر. اساسا فکر کردن به قصد تحریک حرامه. می تونید از رساله های نوجوانان هم برای این کار استفاده کنید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فکر جنسی) (ایا خارج شدن مایع مدی ضرر دارد)